30. mája

Lisek & Knapp & Suchánek (interview)

25/3/2022
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Lisek & Knapp & Suchánek (performance)

Čo má spoločné umelá inteligencia, robotika a experimentálna hudba? Medzinárodné trio predstavilo novú audiovizuálnu performanciu vytvorenú počas rezidencie Roberta B. Liseka v A4 v rámci Visegrad Art Residency Programu. Laserová a video projekcia prepojená s experimentálnou zvukovou syntézou, infrazvuk, environment zo zvukových objektov.
Lisek je skladateľ elektronickej hudby, multimediálny umelec a autor mnohých projektov na pomedzí spektrálnej, stochastickej či konkrétnej hudby a hlukového umenia. V novom projekte sa predstavil spolu s rakúskym elektronickým hudobníkom Manuelom Knappom a brnianskym umelcom Jiřím Suchánkom, ktorý priviezol svoju inštaláciu Perplex, pozostávajúcu z rotujúcich akustických zrkadiel rozostavených v priestore.
Predstavenie je výstupom rezidenčného pobytu Roberta Liseka v A4 v rámci Visegrad Artist Residency Programu podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Hlavné mesto SR Bratislava.

EN
What do artificial intelligence, robotics and experimental music have in common? International trio introduced new audiovisual performances created during the residency of Robert B. Lisek in A4 as a part of Visegrad Art Residency Program – including laser and video projection connected with experimental sound synthesis, infrasound and interventions of robotic objects.
Lisek is an electronic music composer, multimedia artist and author of numerous projects somewhere between spectral, stochastic or concrete music and noise art. In his new project Lisek introduced his latest work in collaboration with Austrian electronic musician Manuel Knapp and Czech artist Jiří Suchánek, who brought his installation Perplex, consisting of rotating acoustic mirrors.
The performance is an outcome of Robert Lisek’s artist residency in A4 within the Visegrad Artist Residency Programme supported by the International Visegrad Fund. Supported using public funding by Slovak Arts Council and Foundation of Bratislava City.

Video: Anouk Maniere & Vlad Bacila
Interview: Anais Lamotte

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/