14. marca

Lorenzo Abattoir (interview)

4/2/2022
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Lorenzo Abattoir (performance)

Lorenzo Abattoir je zvukový umelec z Turína. Kľúčovým prvkom jeho tvorby je vzťah medzi spirituálnymi praktikami a neobvyklými metódami práce so zvukom. Rád pracuje s preparovanými objektami, vlastnoručne zostrojenými nástrojmi, analógovu aj digitálnou elektronikou alebo terénnymi nahrávkami. Jeho rituálne performancie prepájajú inšpirácie undergroundovými hudobnými štýlmi ako black metal či postindustriál s postupmi súčasného umenia.
Lorenzo je tiež zakladateľom kolektívu Mare di Dirac, ktorý experimentuje s princípmi kvantovej fyziky pri stavbe hudobných nástrojov. V minulosti sa predstavil aj spoluprácami s projektoami Satori, Hermann Kopp či Phurpa. V rámci aktuálneho sólového turné v A4 zahral časti z oceňovaného minuloročného albumu, ktorý nahral počas meditácie v tme na kazetový magnetofón pre slepcov.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratisalvy.

Lorenzo Abattoir is a sound artist from Turin (IT). A key element of his work is the relationship between spiritual practices and unusual methods of audio processing. During past years he recorded and released collaborative works with: Satori, Hermann Kopp, Phurpa, Giovanni Lami and played live performances in EU and USA. Lorenzo Abattoir is the founder of Mare di Dirac concrete / field recordings collective based on the use of handmade instruments and analog electronics following the fundamental principles of Quantum physics.
Supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Daniel Kazankov & Anouk Maniere & Vlad Bacila
Interview: Anais Lamotte

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/