11. septembra

Lukáš Krajčír Odkazy

Bol raz jeden kapitalista, ktorý sa podelil o vlastníctvo fabriky s robotníkmi. K platom im sľúbil značný podiel na ročnom zisku a vzdelávacie benefity. Obhajca, alebo kritik Marxa? Vizionár Európskej únie, liberálny kresťan a kritik bigotných veriacich, ktorý pred sto rokmi rozvíril stojaté slovenské vody.

Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska.

Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD., vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://a4.sk/events/2020/09/10/odkazy-jan-palka-v-mene-progresu/

https://www.facebook.com/events/757204905043549/