23. marca

Mariska de Groot: Stirred Mandala II (interview)

29/11/2019
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2019
Mariska de Groot: Stirred Mandala II (performance!)

Nová verzia audiovizuálnej performance Stirred Mandala nadväzuje na výskum
optického zvuku, ilúzií a špirálových pohybov. Holandská umelkyňa Mariska de
Groot v nej tematizuje vzťah medzi zvukom a svetlom. Poučená vynálezmi z minulosti
konštruuje komplexné analógové nástroje a následne ich posúva do interaktívneho
vzťahu s telom performera. Na podlahu sa premieta rotujúce perforované
koleso, ktoré osvetľuje svetelné snímače v rukách performerky. Prevodníky
svetla a zvuku sa stávajú hravými nástrojmi.

Nové dielo vzniklo počas bratislavskej rezidencie umelkyne na objednávku A4 a Kontejneru v rámci
projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe spolufinancovaného programom Európskej únie
Kreatívna Európa a z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym
krajom.

//////////////////////////

Intrigued by the phenomena and history of optical sound, Mariska de Groot makes
comprehensive analog light-to-sound instruments and installations. A new version
of her Stirred Mandala performance arises from her ongoing research on optical
sound and spiral movements in body and machine and is a result of Mariska’s residency
at A4. The spinning pattern of a ‘tone wheel’ is projected on the floor, like
a rug of light creating the instrument surface for the performer, while light-to-sound
transducers become her playful tools. Changing frequencies of the light cause the
projection to appear in different patterns going in different directions, sound follows
this optical illusion.
This new work was created during a residency, commissioned by A4 and Kontejner, as part of the international
collaborative project Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European
Union, and supported using public funding by the Slovak Arts Council and Bratislava Self-Governing Region.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Debora Pastirčáková & Santiago Mejías
Authors concept: Peter Dolník
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://2019.nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext