25. augusta

Markéta Lisá: Jedné noci (interview)

23/6/2021
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Markéta Lisá: Jedné noci (AV performance)

Česká umelkyňa a hudobníčka Markéta Lisá, známa aj z kapely MIDI Lidi či bedroom-popového projektu kutya, vytvorila počas rezidenčného pobytu v A4 nové audiovizuálne predstavenie, v ktorom sa jemne prelínajú elektronické a akustické nástroje so spevom. Na pomedzí rozprávania a piesne si neurčité postavy príbehu vymieňajú roly a v zábleskoch letného ohňa vedú poslucháčov a poslucháčky pomedzi tóny a slová.
Predstavenie je výstupom rezidenčného pobytu umelkyne v A4 v rámci Visegrad Artist Residency Programu podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Hlavné mesto SR Bratislava.
Videeo vzniklo v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a hlavným mestom SR – Bratislavou.

EN
The Czech artist and musician Markéta Lisá, known also from the band MIDI Lidi or from the bedroom-pop project kutya, created during her artistic residence in A4 a new audiovisual performance in which electronic and acoustic instruments subtly overlap with singing. Somewhere between talking and singing abstract characters of a story swap their roles and in the flashes of a summer fire they lead the listeners between her tones and words.
The performance is an outcome of the artistic residency in A4 as a part of the Visegrad Artist Residency Program supported by the International Visegrad Fund. Financially supported by the Slovak Arts Council and Capital City of Slovakia – Bratislava.
Video was produced as part of the international collaborative project Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Danieel Kazankov, Mireia Pla & Myriam Reeve

Find us on:
A4:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/