08. novembra

Mikko Savela / Paul Gründorfer (performance)

23/10/2019
A4 Priestor súčasnej kultúry
Mikko Savela, Paul Gründorfer

Mikko Savela je švédsky improvizátor s fínskymi koreňmi, medzi jeho spoluhráčmi nájdeme mená ako Will Guthrie, Jerome Noetinger či Yan Jun. Na svoj nástroj hrá naozaj unikátnym spôsobom. Výrazným DIY (do-it-yourself) prístupom dodáva gitare nový život, keď ju položenú na stole, oblepenú mikrofónmi a elektronikou využíva primárne ako bicí nástroj, pričom brnká na struny obomi rukami a využíva rôzne kovové objekty. Savelove vystúpenie je živelná šou, ktorú treba zažiť.

O pódium sa s Mikkom podelil aj rakúsky elektroakustický experimentátor Paul Gründorfer so svojími nepredvídateľne pulzujúcimi zvukovými štruktúrami. Jeho témou je okrem samotného percepčného fenoménu zvuku a využívania terénnych nahrávok rôznych prostredí aj skúmanie mechanizmov kontroly a reakcie pri nestabilných systémoch.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mikko Savela is a Swedish improviser with Finnish roots. Amongst his co-musicians there are such names as Will Guthrie, Jerome Noetinger or Yan Jun. He plays his instrument in a unique way – a distinct DIY approach brings a new life to his guitar, laying horizontally on the table, enveloped by microphones and electronics, being used more as a percussion while the strings are played by two hands and various metal objects. Savela’s performance is a wild show you can’t miss!

Before Savela the stage belonged to Austrian electroacoustic experimenter Paul Gründorfer and his unexpectedly pulsing sound structures. The perception of the phenomena of sound while reusing field recordings of various surroundings and examining the mechanisms of control and reactions of unstable systems is his work’s main topic.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Santiago Mejias
—————————————————————————————————————
Nájdi nás na:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/