28. septembra

Next Improvisers Orchestra (performance)

23/11/2017
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2017
The NEXT Improvisers Orchestra (performance)

Prekvapenie festivalu NEXT 2017. Vystúpenie medzinárodného ansámblu improvizátorov na akustických aj elektronických nástrojoch pod umeleckým vedením Elliotta Sharpa a Garetha Davisa, ktoré vzniklo ako výsledok workshopu Improvizácia, organizácia, štruktúra v rámci festivalu.

EN
Festival surprise. Performance of an international ensemble of improvisers on both acoustic and electronic instruments under the artistic guidance of Elliott Sharp and Gareth Davis. Result of the Improvisation, Organization, Structure Workshop that took place in frame of the festival.

The video was created also by the volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Santiago Mejías & Boris Vitázek
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://2017.nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext