18. apríla

Nina Pixel – Bias Loop (interview)

1/2/2019
A4 Priestor súčasnej kultúry
Nina Pixel performance

Nina Pixel, stojaca za projektom Black Acid, rozpráva príbehy siahajúce za hranice rituálnych rytmov zaslučkovaných v nekonečných zvukových krajinách špinavého a temného techna. Často využíva vlastné zážitky, emócie a pocity zmiešané s nahrávkami, nástrojmi z odpadu, na ktorých nevie hrať, iné nástroje, na ktorých nevie hrať správne alebo tradičným spôsobom, aby vytvorila demonštráciu organickej krásy nedokonalého života. Jej performancie balansujú medzi koncertom a DJ-ingom, samplovaním, slučkovaním a cítením, často pracujúc s rôznymi témami ako leitmotívmi pre každý set.
Nové dielo pre 15.3-kanálový zvukový surround systém‘The Pentacle’ vzniklo počas rezidencie v holandskom STEIMe (Studio for Electro- Instrumental Music) na základe spoločnej objednávky A4 a amsterdamského festivalu Sonic Acts v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa a Fondom na podporu umenia.

Nina Pixel, the artist behind the mysteriously-titled project Black Acid, tells stories that go beyond a mere amalgam of ritual rhythms looped in endless sonic soundscapes and dirty dark techno. Often drawing on her own experience, emotions, feelings mixed with recordings, trashed instruments she cannot play, other instruments she cannot play correctly or in a traditional way, her work aims to demonstrate the organic beauty of an imperfect life. Her performances balance between live acts and DJing, sampling, looping and feeling, and are often based on different topics as the main leitmotif for each set.
This new work was created during Nina’s residency at the Dutch STEIM (Studio for Electro-Instrumental Music), for a joint commission by A4 and the Amsterdam based festival Sonic Acts, as part of the international collaborative project Re-Imagine Europe, co-financed by the EU’s Creative Europe Programme and Slovak Arts Council.
————————————————————————————————————–
Video & editing: OZ Bjorn & Laura Carneros.

Nájdi nás na:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury/
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/