25. decembra

Odkazy: Milan Hodža a európska integrácia

Myšlienka mierovej, jednotnej a prosperujúcej Európy má dlhú historickú tradíciu, siaha do polovice 19. storočia. Aj pred sto rokmi o nej mnohí len snívali. Premyslený model postupnej integrácie Európy na demokratických hodnotách predstavil v knihe Federácia v strednej Európe aj slovenský politik a európsky štátnik Milan Hodža (1878-1944).

Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska.

Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD., vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.

The video was created also by the volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

Video: Myriam Reeve & Mireia Pla Mateu
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/