05. apríla

Ruský imperializmus – kam siahajú jeho korene

18/03/2022
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Ruský imperializmus – kam siahajú jeho korene (diskusia)

Prečo sme svedkami ruskej agresie na Ukrajine? Dobyvačná politika Ruska do okolitých krajín má korene v politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych špecifikách. Prevedieme vás storočiami, kedy ruskí cári, boľševickí diktátori a súčasní autokrati obsadzovali, podrobovali, presídľovali a deportovali spoločenstvá. V diskusii debatujeme o tom, ako s tým súvisí univerzalizmus, nomádske dedičstvo, absolutizmus, ale aj dobre známa tzv. všeslovanská vzájomnosť, oslobodzovanie národov, či proletársky internacionalizmus.

Moderuje:
Lukáš Krajčír, PhD. / HÚ SAV

Diskutujú:
PhDr. Lukáš Rybár, PhD. / FiF UK
Eva Škorvánková, PhD. / FiF UK
Juraj Marušiak, PhD. / ÚPV SAV

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Vlad Bacila & Juraj Čech

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/