16. januára

Segundo Bercetche & Tomi Lebrero | A4 – priestor súčasnej kultúry

30/10/2022
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Segundo Bercetche & Tomi Lebrero (performance)

Argentínska dvojica Segundo Bercetche a Tomi Lebrero nadväzuje na tradíciu po svojom. Tradičný nástroj bandoneon, ktorý kedysi preslávil napríklad Astor Piazzolla, zažíva v predstavení o budúcnosti tradícií prekvapivé transformácie, obklopený zvukmi syntetizátorov a ďalšej elektroniky.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

Argentinian duo Segundo Bercetche and Tomi Lebrero are following up on traditions in their very own way. In their performance about the future of traditions the instrument bandoneon – once made famous by Astor Piazzolla – will go through surprising transformations, enveloped by sounds of synthesizers and other electronics.
Supported using public funding by the Slovak Art Council, Bratislava City Foundation and Bratislava Self-Governing region.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Daniel Kazankov & Jos Leys
Authors concept: Peter Dolník
Production: Ludovit Napoky

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/