10. marca

TCF: 763743089E74A49F33440B29FB727704DA3916EE3292D69F7D2863616C9E7C20 (interview)

30/11/2019
Kotolňa FA STU / NEXT Festival 2019
Lars TCF Holdhus: 763743089E74A49F33440B29FB7277
04DA3916EE3292D69F7D2863616C9E7C20 (performance)

TCF je projekt v Berlíne pôsobiaceho nórskeho umelca a producenta Larsa
Holdhusa. Vo svojej umeleckej praxi sa pohybuje na fluidnom rozhraní vizuálnej
inštalácie a zvukovej performance. V rámci jedinečného a inovatívneho prístupu
preskúmava témy kódovania, kryptografi e a hudobnej kompozície, vyskladanej
pomocou vizuálnych, sonických a písomných konceptov. Všetky skladby sú zašifrované
v texte, pričom na odhalenie komplexného obsahu diela je potrebný kľúč,
ktorý je skrytý v jednotlivých fragmentoch albumu. V jeho beztiažových kompozíciách
sa strieda frenetický zvuk panických atakov s antistresovými plochami
kryštalického, multidimenzionálneho rozhrania. Takto znie súčasná verzia ambientnej
hudby, ktorá dokáže zrkadliť level technologickej akcelerácie a digitálneho
smogu. Nečudo, že vydavateľstvo PAN zaradilo jednu z Holdhusových skladieb
na revolučnú kompiláciu Mono No Aware (2017).

Nové dielo vzniklo počas bratislavskej rezidencie umelca na objednávku A4 v rámci projektu medzinárodnej
spolupráce Re-Imagine Europe spolufi nancovaného programom Európskej únie Kreatívna Európa
a z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.

//////////////////////////////////

TCF is the moniker of Norwegian contemporary artist and musician Lars Holdhus.
His work explores themes of code, cryptography and musical composition through
the use of visual, sonic, built and written concepts. Holdhus creates a world that
draws references from musique concrete, hardstyle, hardcore, poetry and digital
artifacts. His practice shifts between art exhibitions and performing music pieces.
The titles and descriptions of his work are written in cypher text. His releases on PAN
and Liberation Technologies explored the cryptographic theme, consisting of digital
and physical content containing the necessary keys to unlock the full meaning of
the work.
This new work was created during a residency, commissioned by A4 as part of the international collaborative
project Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, and
supported using public funding by the Slovak Arts Council and Bratislava Self-Governing Region.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Santiago Mejias & Yelizavieta Nedaivoda
Authors concept: Peter Dolník
—————————————————————————————————————
Nájdi nás na:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://2019.nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext