27. apríla

The Bug aka Kevin Martin (interview)

24/11/2017
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2017
The Bug vs Dylan Carlson of Earth (performance)

Kevina Martina ako britského post-dub industriál teroristu vydávajúceho pod menom The Bug na renomovanom labeli Ninja Tune a Američana Dylana Carlsona ako otca zásadného ambient-metal drone projektu Earth spájajú mnohé superlatíva. Ako majstrovskí maliari, skúmajúci svoj objekt počas celého života, obaja sa vyše 20 rokov venujú prehlbovaniu a definovaniu svojich žánrov. Spája ich priam až obsesívny záujem o ťažkosť. V ich spoločnom projekte The Bug vs Dylan Carlson dochádza k prieniku dvoch svetov – koliduje v ňom zvuk dystopickej urbánnej džungle Martinovho rodného Londýna s bezčasím americkej púšte. Jednalo sa bezpochyby o zvukovo najintenzívnejší zážitok festivalu NEXT 2017.

Kevin Martin, British post-dub industrial terrorist, releasing on Ninja Tune under his recording alias The Bug, and American Dylan Carlson, father of the remarkable ambient-metal drone project Earth, share many superlatives. Like master painters exploring a subject over a lifetime’s work, they have each been mining and defining their genres for more than 20 years. They’re united by an interest in – really an obsession with – heaviness. They search for, examine and break the boundaries between beautiful and ugly, minimal and maximal, light and dark. Their collaboration intersects two worlds: the dystopian urban jungle sound of Martin’s hometown of London and the timelessness of American desert. Without a doubt, this was the most intense sound experience of NEXT Festival 2017.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Santiago Mejías & Boris Vitázek
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://2017.nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext