14. marca

Thistle (performance)

22/02/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Thyme (CZ), Thistle (CZ),

Duo Thistle Matěja Kotoučka (Sky to Speak, NONA Records) a fínskeho expata Sima Hakalista sa v roku 2018 vynorilo zo scény okolo kolektívu AVA. Ich spoločné improvizácie stavajú predovšetkým na synťákovskom “hračičkovstve”, ktoré nadobúda až šamanistické rozmery, dopĺňanom aj husľami alebo o terénne nahrávky. Každý set sa prispôsobuje priestoru a situácii, výsledok je ale vždy veľmi pôsobivý.

///////////////

The Duo Thistle of Matej Kotoucek (NONA Records) and the Finnish expat Sim Hakalist emerged from the scene around the AVA team in 2018. Their joint improvisations are based primarily on the synthesizers’ “toying” which takes on shamanistic dimensions supplemented by violin or field recordings. Each set adapts to the performed-in space and situation, but the result is always very impressive.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Santiago Mejias
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/