14. marca

Thyme (performance)

22/02/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Thyme (CZ), Thistle (CZ)

Thyme je projekt založený na synergii dvoch súrodencov a ich nástrojov, ktoré vznikli v rôznych dobách a patria do rôznych hudobných svetov. Johana a Martin Kratochvílovci sú inšpirovaní skúsenosťou s hrou v symfonickom orchestri či folklórnom súbore, rovnako ako ambientom a elektronickými experimentami. Výsledkom tejto zrážky je osobitá elektroakustická tvorba, opierajúca sa o hru na cimbal a elektronické spracovanie jeho zvuku.

///////////////

Thyme is a project based on the synergy of two siblings and their instruments which came to life in different times and belong to different music worlds. Johana Kratochvílová and Martin Kratochvíl are inspired by the experience of playing in both a symphony orchestra and a folk ensemble as well as ambient and electronic experiments. The result of this collision is a distinctive electroacoustic production based on playing the cimbalom and the electronic processing of its sound.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Santiago Mejias
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/