19. októbra

Wczasy (interview)

26/8/2021
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Wczasy (performance)

Kedy keď nie teraz je ten pravý čas na Wczasy (po slovensky “prázdniny”)? Po prvýkrát v Bratislave zaznel chytľavý synth-popový hudobný náklad štýlovo čerpajúci z cold wave a post-punku s hitmi v štýle 80. a 90. rokov, s nádychom shoegazeových vrstiev v pozadí. Silné, emotívne texty ako vystrihnuté zo života poľskej mládeže, tanečné rytmy, ktorým sa ťažko odoláva, originálne videoklipy a spontánne koncerty spopularizovali dvojicu od roku 2016 medzi fanúšikmi alternatívnej hudby (nielen) v Poľsku. Debutový album Zawody si získal mnohých poslucháčov a niektorí ho dokonca vnímajú ako akýsi generačný manifest.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratisalvy.

When if not now is it the right time for Wczasy (holiday)? First time in Bratislava we introduced the catchy synth-pop musical force influenced by styles like cold wave and post-punk mixed with hits from the 80s and 90s, with shoe-gaze layers in the background. Powerful, emotional lyrics right out of the lives of Polish youth, hard to resist dancing rhythms, original video clips and spontaneous concerts made the duo popular between the alternative music fans back in 2016. The début album Zawody impressed many listeners and some consider it to be a manifest of a generation.
Supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Mireia Pla & Myriam Reeve
Authors Concept: Daniel Vadas

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/