06. decembra

Zbohom DAWku s VCV Rack: #1 Ako postaviť subtraktívny SYNTH

Druhá lekcia online kurzu o práci vo VCV Racku s Ondřejom Spiritzom sa bude venovať jednotlivým modulom, demonštrovať ich konkrétne fungovanie. Postavíme si jednoduchý subtraktívny syntetizátor a aj si vysvetlíme, čo toto magické slovo znamená.

VCV Rack je open source, finančne nenáročná platforma, ktorá emuluje skutočné modulárne syntetizátory. Každý sa tak môže doma začať učiť hrať tvoriť elektronickú hudbu – napríklad aj s pomocou tohoto online kurzu.

Online workshop sa bude venovať stručnej histórii syntov a generovaniu zvuku bez “klasických inštrumentov”. Na to nadviažeme základmi práce vo VCV Racku a špecifikami prostredia oproti hmotnému, teda hardvérovému svetu. Ukážeme si spôsoby, ako fungujú a interagujú moduly v systéme. Následne sa rozvíjaním zapojenia modulov (patchu) dostaneme až ku generatívnej hudbe a ukážeme si ako môže VCV Rack komunikovať s vonkajším svetom a nahrávať to, čo sa deje.

Ako Ondřej hovorí: “Za posledných x mesiacov nie je moc šanca chodiť na živú hudbu, socializovať sa a vykonávať všetky podobné páčivé činnosti. Všetci vieme prečo.
Tvoriť pomáha. Ako psychohygiena, ako spôsob dostať zo seba emócie, ako povedať niečo ďalej…
S vizuálnym umením vám veľmi nepomôžem, ale dosť ma poteší keď odovzdám ďalej x hodín venovaných synthom.”

Prvý diel zverejníme na kanáli A4 TV (https://a4.sk/tv) 4.12. o 16:00 a následne bude kurz vychádzať každý druhý deň.

Lekcie:
1. V lekcii číslo jeden preberieme stručnú históriu modulárnych syntetizátorov, ich fungovanie a spôsoby prepojenia modulov. Prejdeme si aj základné nastavenia a inštaláciu modulov.

2. Druhá lekcia sa bude venovať jednotlivým modulom, demonštrovať ich konkrétne fungovanie. Postavíme si jednoduchý subtraktívny syntetizátor a aj si vysvetlíme, čo toto magické slovo znamená.

3. V tretej časti si ukážeme demonštrované spôsoby, ako doslova “zahrať” niečo konkrétne, povieme si, ako vytvoriť ďalšie nástroje a ako tieto výstupy zmiešať a synchronizovať dokopy.

4. Vyzbrojení skúsenosťami z prvých troch lekcií sa pozrieme na už spomínanú generatívnosť. Ukážeme si, ako sa vyvarovať totálnemu chaosu a ako riešiť variácie vhodné pre živé hranie.

5. V poslednej časti sa dozvieme, ako sa dá na modulárnom syntetizátore odohrať celý live set.

Pripravila A4 v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, kofinancovaného z programu EU Kreatívna európa a s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia a Nadácie mesta Bratislavy.