16. novembra

Vyšla ojedinelá kniha o divadle SkRAT

V piatok 23. novembra o 20:00 sa bude krstiť kniha Interpretácie hier divadla SkRATStretnúť sa tam môžete nielen so všetkými hercami, ale prítomní budú aj obaja autori, Jozef Pavlovič a Agáta Pavlovičová.

Kniha je ojedinelým monotematickým príspevkom do oblasti súčasnej divadelnej komunikácie a je hlbším ponorom do vybraných predstavení Divadla SkRAT. Sústredí sa na štyri inscenácie – Stredná Európa ťa miluje, Umri, skap a zdochni!, Smutný život Ivana T.aExtrakty a náhrady, ku ktorým obaja autori pristupujú zo širšieho antropologického hľadiska. Nejde o kritiku, teda o vynášanie súdov, ale o výklad divadelnej inscenácie. O sformulovanie možností, čo inscenácia znamená, ako sa môže diváka dotýkať, ako jej môže rozumieť, čo všetko v nej môže odčítať alebo ako si môže hľadať vlastné cesty porozumenia. Súčasťou knihy sú aj fotografie z predstavení, ktoré nafotila Agáta Pavlovičová. Jej vzťah k SkRATu má hlboké korene: “Divadlo SkRAT je pre mňa výnimočné tým, že sa mi spája so spoznávaním divadla ako takého, že som na ňom vyrastala, že reaguje na spoločenské témy s ľahkosťou, nadsázkou a bez zábran a páči sa mi jeho tvorba dlhé roky aj napriek tomu, že som vyštudovala divadelnú kritiku na VŠMU. Tam som vtedy začula, ako ho niektorí považovali za pseudointelektuálne. Možno sa ich názor medzičasom zmenil, možno nie, no mňa stále baví sa mu venovať a sledovať rôzne názory naň.”

V knihe samozrejme nechýbajú ani stručné dejiny Divadla SkRAT, ktoré si podľa spoluautora knihy Jozefa Pavloviča zaslúži pozornosť z viacerých dôvodov: Divadlo SkRAT je jedinečné v jazyku aj v prejave. Autori všetko robia sami. My ako diváci máme silný pocit originality. Menšia scéna umožňuje väčšiu intímnosť. Fascinujúci je minuciózne prepracovaný jazyk. Ten je neopakovateľný. Všetko v ňom je “odvážené” veľmi citlivo, pričom to najpodstatnejšie je v ňom prirodzené. Prirodzený prejav bez divadelníckej násilníckej persuazívnosti je aj v herectve. Herci SkRATu prosto vtiahnu diváka do epicentra diania. Pričom to najpodstatnejšie preň je, že je prirodzený, bez pozérskych manierov.”

V rámci krstu, ktorý sa bude konať za účasti hercov aj oboch autorov v piatok 23. novembra o 20:00 v bratislavskom A4 – priestore súčasnej kultúry, odohrá divadlo SkRAT aj svoje predstavenie TAbu. Herci v ňom uvažujú nad rôznymi tabu, s ktorými dlhodobo bojujú. Zamýšľajú sa nad tým, či náhodou to, čo bolo tabu včera, nie je už dnes klišé, a či netreba zavádzať nové tabu.

O divadle SkRAT

Divadlo SkRAT začalo svoju činnosť čoskoro po rozpade divadla Stoka. Pracuje predovšetkým so svojimi témami a textami, ktoré vznikajú priamo na skúškach. Charakteristické je kolektívnym autorstvom, či improvizáciou priamo na javisku, autentickosťou a aktuálnosťou zvolených tém. Pravidelne je súčasťou divadelných festivalov doma aj v zahraničí a získalo za svoje predstavenia niekoľko významných ocenení. Aktuálne má v repertoári dvadsať predstavení a v decembri chystá ďalšiu premiéru. Domovskú scénu má v bratislavskom A4 – priestore súčasnej kultúry.

O autoroch knihy:

Agáta Pavlovičováje absolventka divadelnej vedy na VŠMU v Bratislave a fotografie na bratislavskej Škole úžitkového výtvarníctva.

Jozef Pavlovičje docent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Trnavskej univerzity a momentálne aj lektor slovenského jazyka na univerzite v Sofii.