10. januára

What the hell the censorship in contemporary art is? – Lenka Kukurová

NOVÝ ROK ZAČNEME PEKNE ZOSTRA APOMENUJEME PNUTIE MEDZI POLITIKOU ASÚČASNÝM UMENÍM PRAVÝM MENOM – CENZÚRA.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že cenzúra sa z umenia po novembri 1989 vytratila. Pravdou však je, že očividnú cenzúru nahradili skryté mechanizmy kontroly. Patrí medzi nich seba-cenzúra, tiché odstránenie diel z výstav, či zastavenie financovania. Nepriame útoky na umeleckú slobodu sú stále prítomné a postihujú kritické umelecké projekty. Prednáška predstaví príklady cenzúry umenia v demokratických podmienkach.

Lenka Kukurová (1978) vyštudovala dejiny umenia v Bratislave a v Prahe, momentálne pracuje v galérii súčasného umenia v Lipsku. Zameriava sa na prepojenie politiky, aktivizmu a súčasného umenia. Je spolukurátorkou pražskej galérie Artwall zameranej na politické umenie vo verejnom priestore.
http://www.artwall.cz

—————————————————————————

WHAT THE HELL***IS? / ČO DO PEKLA***JE?

Formát prednášok, prezentácií, projekcií a diskusií, ktoré sa zaoberajú ʺnezodpovedanými otázkamiʺ jednak z oblasti súčasného vizuálneho umenia, hudby, filmu, ale taktiež ʺhorúcimi témamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. Prvoradou ambíciou formátu WHAT THE HELL***IS? je živou formou zoznámiť širokú verejnosť s umením a jeho témami, ktoré sa v dnešnej dobe veľkej popularite netešia.

https://www.facebook.com/wthellis
http://www.a4.sk/
http://whatthehellis-blog.tumblr.com/

NOVÝ ROK ZAČNEME PEKNE ZOSTRA APOMENUJEME PNUTIE MEDZI POLITIKOU ASÚČASNÝM UMENÍM PRAVÝM MENOM – CENZÚRA.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že cenzúra sa z umenia po novembri 1989 vytratila. Pravdou však je, že očividnú cenzúru nahradili skryté mechanizmy kontroly. Patrí medzi nich seba-cenzúra, tiché odstránenie diel z výstav, či zastavenie financovania. Nepriame útoky na umeleckú slobodu sú stále prítomné a postihujú kritické umelecké projekty. Prednáška predstaví príklady cenzúry umenia v demokratických podmienkach.

Lenka Kukurová (1978) vyštudovala dejiny umenia v Bratislave a v Prahe, momentálne pracuje v galérii

súčasného umenia v Lipsku. Zameriava sa na prepojenie politiky, aktivizmu a súčasného umenia. Je

spolukurátorkou pražskej galérie Artwall zameranej na politické umenie vo verejnom priestore.
http://www.artwall.cz

——————————————————————————-

WHAT THE HELL***IS? / ČO DO PEKLA***JE?

Formát prednášok, prezentácií, projekcií a diskusií, ktoré sa zaoberajú ʺnezodpovedanými otázkamiʺ

jednak z oblasti súčasného vizuálneho umenia, hudby, filmu, ale taktiež ʺhorúcimi témamiʺ z oblast

verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. Prvoradou ambíciou formátu WHAT THE HELL***IS? je živou

formou zoznámiť širokú verejnosť s umením a jeho témami, ktoré sa v dnešnej dobe veľkej popularite

netešia.

https://www.facebook.com/wthellis
http://www.a4.sk/

http://whatthehellis-blog.tumblr.com/