29. októbra

A4 na TEH konferencii v Paríži

Včera večer sme sa vrátili z konferencie Trans Europe Hall (sieť kultúrnych centier iniciovaná občanmi a umelcami z Európy), ktorá sa tentokrát konala v Bagneux – jednej z najmladších častí Paríža.

Hostili nás úžasní ľudia z organizácie Le plus petit cirque du monde (PPCM), ktorých zameranie je v celku neštandardné Je to miestom umeleckých výskumov a experimentovania, a to najmä experimentovania s vlastným telom. Zameriavajú sa na zviditeľňovanie talentov a podporu nových umeleckých prístupov v circus art-e, tanci, divadle a hudbe.

Okrem toho, že sme sa tešili z výletu, zúčastnili sme sa aj niekoľkých ozaj dobrých workshopov, porozprávali sa s ostatnými členmi siete a hlavne nabrali dávku inšpirácie a nových kontaktov (v A4ke máme asi málo projektov rozbehnutých:).

Dôležité bolo najmä stretnutie platfromy Art’s Education, ktorej je A4 súčasťou už niekoľko rokov. Témou stretnutia bola aj terminológia umelecko – náučných činností v centrách, ich organizátorov či workshop-lídrov, zamestnancov, dobrovoľníkov atď. Zistili sme, že slovenčina, ale aj nemčina má veľmi chudobnú terminológiu v tejto oblasti, a že sa všetko dnes volá workshop.

Účasť na konfrerencii bola umožnená vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia (FPU)