02. novembra

Choreografia teórie hier v podaní šiestich performerov

V nedeľu 21. októbra uvedie A4 – priestor súčasnej kultúry premiéru autorského tanečného predstavenia Game v choreografii Tomáša Danielisa. Divákom sa predstaví šesť performerov a performeriek pohybom skúmajúcim moc, priestor a teóriu hier. 
Game je tanečná performancia o stratégiách moci. Šesť performerov pohybom sprostredkuje prežívanie šiestich ľudí, ktorí zdieľajú jeden priestor. Situácie spájajúce a zároveň oddeľujúce postavy na konkrétnej ploche prinášajú mnoho výziev a možností ako sa s nimi spoločne vyrovnať. Ako nájsť spôsob dosiahnutia svojich vlastných cieľov? Koľko existuje spôsobov balansovať so svojou individualitou, kolektivizmom a dominanciou nad ostatnými?
Najnovší projekt choreografa a autora Tomáša Danielisa a jeho tvorivého tímu je jedným zo série projektov analyzujúcich tému moci a je založený na výskume teórie hier. Jej účelom je reflexia kľúčových momentov mechaniky moci a zároveň zobrazenie dopadu týchto mocenských procesov na našu spoločnosť – prostredníctvom pohybu, zaberania priestoru a zdieľania jeho hraníc. Strategické správanie sa jednotlivcov, okupovanie priestoru a jeho pohybové znázornenie je základom Game aj tvorivej spolupráce tímu premiérovej performance.
Tomáš Danielis je oceňovaný choreograf, ktorý sa zameriava na hraničné žánre medzi vizuálnym-digitálnym umením a tancom. Popri tom sa venuje tvorbe inovatívnych pohybových slovníkov pre čisto tanečné predstavenia. Danielis vo svojej tanečnej autorskej tvorbe v spolupráci s multidisciplinárnymi umelcami skúma konceptuálne prístupy k umeniu performance a súčasnému tancu, často s presahmi do priestorovej a svetelnej inštalácie či súčasnej fotografie. Vo svojej tvorbe premyslene pracuje s využitím site-specific prístupov a darí sa mu každý ďalší projekt obohatiť o novú inovatívnu nadstavbu.
Na javisku mu budú sekundovať piati performeri a performerky, ktorých choreografické tvorivé vstupy boli vitálnou časťou vzniku predstavenia Game. J. Simet, J. Arsen, S. Kúdeľová, L. Fulop, R. De Simone budú spolu s Danielisom skúmať nielen priestor a jeho pravidlá, ale aj vzájomné vzťahy a opakujúce sa stratégie ľudského správania sa v rôznych situáciach.
Predstavenie Game obohatí dramaturgiu Áštvorky o ukážku tvorby ďalších medzinárodne uznaných súčasných tanečných tvorcov v autorskej produkcii projektu FEYNMEN a v koproducii Pro Progresione a DYNAMEaeT.
Nadčasové dielo vzniklo aj vďaka medzinárodnej podpore Kulturam Stadt Graz, A9 Europa, Kultur Ausserbeziehungen Land Steiermärk, BKA, Rakúskych Kultúrnych Centier v Bratislave, Seoule a Budapesti, NKA Budapest a v neposlednom rade domáceho Fondu na podporu umenia.