sep

14

štvrtok o 19:00

Depresivní děti touží po penězích: Trójanky / Троянки

vstupné: Predpredaj 9 € / 4 € zľavnené // Na mieste 12 € / 8 € zľavnené

🇺🇦Українською нижче

Réžia J. Čermák, hrajú V. Timofeeva, I. Bovkun-Mishakina, S. Brahina, O. Lebanina, D. Novikova, Y. Pershuta, K. Polietaieva, M. Snarskaya, M. Tatarynova, K. Kolobova

 

Euripidovy Trójanky. Kdy, když ne dnes? S kým, když ne s ukrajinskými ženami?

Příběhy velkolepých hrdinů Trojské války byly vytesány do paměti, na příběhy přeživších žen se zapomíná. Co všechno skončí, až skončí válka. A co začne? A co neskončí nikdy? Mír nutně nepřinese klid, klid zbraní nutně nepřinese útěchu. Hekaba ztratila 50 dětí, ale co když ztratí i to poslední? Co se stane pak? Pomsta chutná jak ten nejsladší boršč.

Postavy trojských žen bez mužů jsou představovány ukrajinskými herečkami bez mužů, neboť se ukázalo, že mají pro ztvárnění Trójanek mimořádný dar. Moderní zpracování klasické tragédie Trójanky a Hekaba v režii Jakuba Čermáka s ukrajinskými umělkyněmi, které v Česku našly dočasný azyl, se nesoustředí na současný vojenský konflikt, ale na oběti války obecně.

Představení se hraje v ukrajinštině, s českými titulky.

ТРОЯНКИ
Троянки Евріпіда. Коли, якщо не сьогодні? С ким, якщо не з українськими жінками?
Історії хоробрих героїв Троянської війни були міцно закарбовані у нашу пам’ять, а ось про історії вцілілих жінок ми забуваємо. Що закінчується коли закінчується війна? А що починається? А що ніколи не скінчується? Необхідний мир не принесе спокій, спокій обтяжений зброєю не принесе втіху. Гекуба втратила 50 дітей, але що, коли втратить і останню? Що стане тоді? Помста смакує як найсолодший борщ.
Персонажі троянських жінок без чоловіків будуть представлені українськими акторками без чоловіків, тому що вони у змальовуванні троянок мають винятковий дар.
Сучасна обробка класичних трагедій «Троянки» та «Гекуба» у виконанні режисера Якуба Чермака та українських акторок, які знайшли у Чехії свій тимчасовий притулок, зосереджується не на сучасному ???військовому конфлікті, а на війні в цілому.
Вистава грається українською мовою з чеськими субтитрами.

 

Produkce gangu Depresivní děti touží po penězích; koprodukce: Muzeum umění Olomouc, Johan – Centrum pro kulturní a sociální projekty, Venuše ve Švehlovce; finanční podpora: hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Národní plán obnovy, Evropské unie

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vstupné: Predpredaj 9 € / 4 € zľavnené // Na mieste 12 € / 8 € zľavnené