28. septembra

3C 273 + Obelisk of Light (performance)

22/08/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Wabi Experience (Federsel & Tarnovski), 3C 273, Nosilac Zvuka

3C 273 je mysteriózny projekt slovenskej umelkyne a hudobníčky žijúcej v Prahe, ku ktorej sa pridal český hudobník Obelisk of Light (Jan Kašpar). 3C 273 nám predstavil elektro-akustickú skladbu určenú pre polyfonický organ Solina B 106 za použitia syntetizátora Elka Concorde 402.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

EN
3C 273 is a mysterious project of a Slovak artist and musician living in Prague, joined by the Czech musician Obelisk of Light (Jan Kašpar). 3C 273 introduced us an electro-acoustic composition intended for the polyphonic organ Solina B 106 using an Elka Concorde 402 synthesizer.
The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.

Video: Santiago Mejias
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/