19. októbra

Adela Mede (interview)

6/8/2021
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Adela Mede (performance)

Slovensko-maďarská hudobníčka Adela Mede skúma vzťah jej vlastného hlasu s technológiou. Intímne ambientné výpovede so spirituálnym rozmerom sprevádza experimentálna elektronika s množstvom vplyvov, od minimalizmu po folklór. Na koncerte odznelo pár skladieb z prvého EP aj z pripravovaného albumu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratisalvy.

Slovak-Hungarian musician Adela Mede examines the relationship between her own voice and technology. Intimate ambient testimonies with a spiritual dimension are accompanied by experimental electronics influenced by genres ranging from minimalism to folklore. She played a few tracks from her first EP and her upcoming album.
Supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Daniel Kazankov & Myriam Reeve & Mireia Pla
Authors Concept: Terézia Šabová

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/