24. marca

BA – Unrated: Wayfinding (Full Performance)

3/12/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2020: Subject to Change
BA–Unrated: Wayfinding (3D AV performative installation)

Záznam premiéry performance BA-Unrated: Wayfinding z festivalu NEXT 2020.

Inštalácia je trvale prístupná na: / The installation is permanently available on:
https://nextfestival.live/

Či už ide o štádium, keď predmet ratifikačného procesu ešte nebol priradený k žiadnej úradnej klasifikácii, alebo o postojaktívneho odmietania značiek a kategorizácie, termín „nehodnotené“ sa spája s pocitom bytia “mimo”. Maďarsko-slovenský kolektív BA–Unrated (Besorolás Alatt) chce pôsobiť na takomto nehodnotenom území. Inšpiráciu nachádza v experimentovaní s elektroakustickou hudbou a terénnymi nahrávkami, v ktorom zaznieva oddeľovanie a opätovné prepájanie zvukových vrstiev pomocou slučiek, spätnej väzby a online streamovania.
V novej 3D audiovizuálnej performatívnej inštalácii Wayfinding vstupuje divák do virtuálneho priestoru, ktorému dominujú digitálne de- a re-konštruované glitchové zábery odcudzenej krajinnej scenérie a pohltí ho ambientný zvuk. Napriek nenaratívnemu charakteru diela je možné ho považovať – vzhľadom na potenciálu obsiahnutom v mnohých motívoch – za mnohovrstevnatú fikciu.
Dielo a video vznikli v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a hlavným mestom SR – Bratislavou.

EN
Whether it refers to a stage when the subject of a ratification process hasn’t been allocated to any official classification yet, or a permanent position of actively rejecting tags and categorization, the term ‘unrated’ is associated with a sense of exteriority. The Hungarian-Slovak collective BA – Unrated (Besorolas Alatt) aims to operate in such an unrated territory and find inspiration through experimenting with electro-acoustic music, field-recordings; separating and rejoining layers of sounds with the use of feedback loops and online streaming.
In the commissioned 3D audiovisual performative installation ‘Wayfinding’, digitally de-, and reconstructed somewhat glitchy footages of estranged, scenic landscapes, and the accompanying ambient sound swallows its viewer. Despite the non-narrative character of the work it surmises a multilayered fiction, simply by the multitude of potentials in its motif.
The work and the video was commissioned/produced by A4as part of the international collaborative project Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Marcelo Sacido, Mireia Pla Mateu & Myriam Reeve

Find us on:
A4:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext