08. decembra

BJ Nilsen: ORE (interview)

7/10/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry
BJ Nilsen: ORE (performance)

Švédsky zvukový umelec, skladateľ a “terénny nahrávač” BJ Nilsen v A4 predviedol elektroakustický projekt ORE. Atmosférická kompozícia na tému zvukov baníctva využíva nahrávky z rudných a uhoľných baní v Nórsku, Rusku, Česku, Fínsku a Holandsku, ktoré umelec nahrával počas štyroch rokov. Inšpiráciu konceptom “temnej ekológie” dotiahol Nilsen do pôsobivého predstavenia, skúmajúceho dopady baníctva na spoločnosť a prírodu.
Dielo vzniklo na objednávku festivalu Sonic Acts a parížskej organizácie Ina GRM, v A4 sa uskutoočnilo v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, kofinancovaného EU programom Kreatívna Európa a Fondom na podporu umenia.

EN
The Swedish sound artist, composer and field recorder BJ Nilsen came to present his electroacoustic project ORE. The atmospheric composition on the topic of mining sounds uses the recordings from ore and coal mines in Norway, Russia, the Czech Republic, Finland and The Netherlands, recorded by the artist in the past four years. The inspiration by the concept of the “dark ecology” was made into an impressive performance, examining the impacts of mining on the society and the nature.
The artwork was commission by the festival Sonic Acts and the Parisian organization Ina GRM. In A4 we experienced it as a part of the project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed by the EU’s program Creative Europe and the Slovak Arts Council.

Video: Daniel Kazankov & Yelizavieta Nedaivoda
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/