21. septembra

Creative Programming: Interactivity and Graphics in P5.JS workshop by Alexandra Verzier

20/06/2020
A4 Priestor súčasnej kultúry
Creative programming: interactivity and graphics in P5.JS workshop by Alexandra Verzier

Umelecké inštalácie? Pohyblivá grafika, interaktívne webové aplikácie, zvuk aj video, typografia, 3D modelovanie? Využitie generatívnosti a “inteligentných” algoritmov v dizajne, architektúre a umení? Na to všetko a mnoho ďalších vecí môže byť dobré programovacie prostredie P5.JS. Knižnica odvodená z platformy Processing a prispôsobená pre čoraz používanejší jazyk JavaScript bola vytvorená špeciálne pre umelcov a tvorivých ľudí s cieľom čo najviac skrátiť cestu od nápadu k tvorbe pomocou technológií. Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť ako realizovať svoje (audio)vizuálne fantázie prostredníctvom počítača, sme pripravili úvodný workshop zameraný na prácu s grafikou a jednoduchou interaktivitou.

Lektorka Alexandra Verzier je umelkyňa a absolventka odboru Media Technology na Leidenskej univerzite.

V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a hlavným mestom SR Bratislavou. Podujatie sa koná aj vďaka podpore z programu Európsky zbor solidarity.

/////////////////////////////////////////////

Art installations? Moving image, interactive web applications, sound and video, typography, 3D modeling? Using the generativity and “smart” algorithms in design, architecture and arts? These and many other things can be done with programming environment P5.JS. The library which was derived from the platform Processing and customized for the increasingly used JavaScript language has been created specifically for artists and creative people to shorten the way from idea to creation using technology. For all who want to learn how to realize their (audio) visual fantasies through a computer, we have prepared an introductory workshop focused on working with graphics and simple interactivity.

Lecturer Alexandra Verzier is an artist and a graduate of Media Technology at Leiden University.

Produced by A4 as a part of a project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed by the program of EU Creative Europe and supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR. The event takes place also thanks to support from the European Solidarity Corps program.

The video was created by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Interview & authors concept & video: Santiago Mejias

Music: Kyriakos Charalampides

The animations used in the video were created during the workshop by its participants:
Daniel Gallik
Antonin Kindl
Sebastian Dohnany
Karolina Sedlakova
______________________________________________________

Nájdi nás na:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/