16. septembra

Czajka a Puchacz (interview)

27/7/2021
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Czajka a Puchacz (performance)

Slovinská klaviristka Kaja Draksler a poľský bubeník a elektronik Szymon Gasiorek žijú v Kodani a minulý rok vydali pozoruhodný debutový album Bivališča. Ich napoly komponované a napoly improvizované skladby osviežia toto leto hravou a farebnou hudbou plnou neobvyklých perkusívnych zvukov, útržkov melódií a neposedných rytmov. Hudobný jazyk dvojice obohacujú sample z magnetofónových kaziet so slovinskými a poľskými rozprávkami: stretnutie musique concréte a voľnej improvizácie s poľským diskom, rockovými riffmi a frenetickým ďobaním ďatľa.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratisalvy.

EN
Slovenian pianist Kaja Draksler and Polish drummer and electronic musician Szymon Gasiorek live in Copenhagen and last year they released an intriguing début album Bivališča. Half composed and half improvised tracks refresh this summer with their playful and colorful music full of unconventional percussion sounds, fragments of melodies and blithe rhythms. The musical language of the pair is enriched by samples from tape with Slovenian and Polish fairy tales audio recordings: a meeting of musique concréte and free improvisation with Polish disco, rock riffs and frenetic woodpeckers’ pecking.
Supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Mireia Pla & Myriam Reeve
Authors Concept: Elia Chevrier
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/