10. marca

Data Koroptev: Ježek / Zajac / Šafka (interview)

30/11/2019
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2019
Data Koroptev: Ježek / Zajac / Šafka (performance)

Za novým česko-slovenským projektom, ktorý vznikol na objednávku festivalu, stoja Ondřej Ježek, Ondrej Zajac a Václav Šafka. Data Koroptev spája roboticky vysekané rytmy s ohlasmi hlukového pesničkárstva, ktorými členovia kapely pretkávajú obozretne vrstvenú improvizáciu. Krédom je hľadanie unikátneho hudobného jazyka, ktorý sa nebojí žánrových citácií a eklektizmu dnešného tekutého sveta.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.

//////////////////////////

This new project commissioned by NEXT festival joins outstanding Slovak and Czech musicians Ondrej Zajac, Ondřej Ježek, and Václav Šafka (electric guitar, drum machines, objects and electronics). The music of Data Koroptev blends robotically carved rhythms with echoes of noise songwriting, woven throughout with carefully layered improvisation. The trio rally in a search for a unique musical language that does not shy from genre citations or the eclecticism of today’s liquid music world.
Produced by A4 as a part of a project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed
by the program of EU Creative Europe and supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava Autonomous Region.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Daniel Kazankov & Yelizavieta Nedaivoda
Authors concept: Terezia Šabová
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://2019.nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext