19. novembra

Debata_A4: Kríza psychického zdravia ako politická otázka | A4 – priestor súčasnej kultúry

12/10/2022
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Debata_A4: Kríza psychického zdravia ako politická otázka (diskusia)

Počet ľudí trpiacich úzkosťou, nespavosťou či depresiami narastá. Zvýšený výskyt depresie dokonca označuje Svetová zdravotnícka organizácia za epidémiu 21. storočia. Ako vyplýva z nedávneho prieskumu Ligy za duševné zdravie, každý štvrtý až piaty človek na Slovensku priznáva pomerne časté prejavy úzkosti a iné podobné ťažkosti. Obmedzenie sociálnej interakcie a izolácia, ktorá nás zasiahla v čase pandémie, strach z najbližšej budúcnosti súvisiaci s vojnou na Ukrajine a veľkými obavami z ekonomických problémov, dlhodobo neriešené traumy, pracovné či životné vyhorenie, obavy spôsobené hrozbou klimatickej zmeny – to sú len niektoré faktory, ktoré výrazne negatívne vplývajú na kvalitu duševného zdravia. Ďalšími príčinami zhoršujúceho sa psychického zdravia spoločnosti môže byť nedostatok empatie a spolupráce, vyšinuté konšpiračné tendencie, vplyv sociálnych sietí, netolerancia voči menšinám, stereotypizácia a predsudky, či absencia širšej spoločenskej vízie – to všetko úzko súvisí s našim duševným zdravím.
Čo je duševné zdravie? Ako sa vzájomne ovplyvňujú stav spoločnosti a duševné zdravie? Aká je na Slovensku dostupnosť psychologickej a psychiatrickej starostlivosti? Ktoré skupiny sú najzraniteľnejšie a prečo? Dá sa riešiť situácia s duševným zdravím bez kontextu a súčinnosti so zlepšovaním životnej situácie ľudí celkovo?

Diskutujú:
J. Ballx, psychiater a psychoterapeut,
N. Kuglerová, sociálna a pracovná psychologička a výskumníčka,
P. Sit, fotograf, performer, akčný umelec,

Dramaturgia a moderovanie: Bohdan Smieška

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Jos Leys & Juraj Čech
Production: Ludovit Napoky

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/