27. decembra

Debata_A4: Neviditeľná klimatická kríza a aktivistické perspektívy | A4 – priestor súčasnej kultúry

14/12/2022
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Debata_A4: Neviditeľná klimatická kríza a aktivistické perspektívy (diskusia)

Aktuálne prebiehajúce rokovania o klíme na globálnej úrovni poukazujú na skutočnosť, že snahy o zastavenie klimatických zmien narážajú na súčasné globálne krízy a celkový rast nedôvery. Ešte vlani to pritom vyzeralo tak, že klimatická kríza a s ňou spojená hrozba nezvratných zmien sa stávajú globálnou politickou prioritou. Ruský útok na Ukrajinu však situáciu zmenil. Pozornosť sa obrátila k novým výzvam – bezpečnostným hrozbám, nedostatku potravín, utečeneckej či energetickej kríze. V dôsledku invázie upadá aj medzinárodná dôvera. V atmosfére obnovujúcej sa studenej vojny bude čoraz náročnejšie, ak nie nemožné, dohadovať prísnejšie emisné záväzky jednotlivých krajín, ako aj vynucovanie ich plnenia. V konfrontácii sa do popredia dostáva starosť o vlastný, krátkodobý záujem. Prebiehajúca vojna výrazne znižuje už beztak malé šance na riešenie globálnej klimatickej krízy. Všetko nasvedčuje tomu, že bez organizovania sa zdola a masívnej mobilizácie lokálnej aj globálnej verejnosti zápas klimatickú udržateľnosť nedokážeme vyhrať.

Ako v tomto globálnom kontexte funguje klimatické hnutie na Slovensku? Aké záväzky a akým spôsobom si vynucuje od slovenskej vlády či medzinárodných inštitúcií? S akými výsledkami? Aké perspektívy vyznávajú rôzni aktéri klimatického aktivizmu na Slovensku a aké prístupy volia? V čom sa odlišujú? A aké možnosti vzájomného prepájania sa pri nevyhnutnej mobilizácii verejnosti a adresovaní témy hrozby klimatickej zmeny vidia v aktuálnej situácii?

Diskutujú:
Jakub Hrbáň – Klíma Ťa potrebuje
Lucia Szabová – iniciatíva Znepokojené matky a Klimatická koalícia
Marián Jančovič – klimatický kolektív Bod obratu

Dramaturgia a moderovanie: Bohdan Smieška

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Jos Leys & Juraj Čech
Production: Ludovit Napoky

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/