27. apríla

Elliott Sharp (interview)

24/11/2017
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2017
Elliott Sharp + Gareth Davis + Janene Higgins (performance)

Streda na NEXTe 2017 patrila svetovej a domácej improvizačnej špičke, rôznym voľným formám a medzinárodným spoluprácam. Duo Sharp–Davis sme mohli počuť v A4 už pred niekoľkými rokmi a bol to famózny koncert. Legendárny gitarista a skladateľ, nosný pilier newyorskej impro scény Sharp a nezameniteľný britský basklarinetista Davis sa vrátili s novým projektom, ktorým je živý soundtrack k poetickému videu Suspension of Disbelief umelkyne Janene Higgins. Tá je dlhodobo známa spoluprácami s osobnosťami hudobnej scény miestneho downtownu. Okrem Sharpa spolupracovala tiež na performanciách, výstavách či vlastných videoinštaláciách s Christianom Marclaym, Ikue Mori, Alanom Lichtom či Okkyung Lee.

NEXT 2017 has reserved Wednesday to local and international top improvisers, to free forms and to international collaborations. The Sharp–Davis duo has already performed at A4 couple of years ago and it was an amazing concert. This time, key figure of New York downtown music scene, guitarist and composer Elliott Sharp and the prolific British bass clarinet player Gareth Davis came back with a new project: live soundtrack to Janene Higgins’ s poetic video Suspension of Disbelief. Higgins is well-known for her multiple collaborations with diverse New York City’s musicians. Besides Sharp, she has collaborated with Christian Marclay, Ikue Mori, Alan Licht and Okkyung Lee on performances, exhibitions and video installations.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Santiago Mejías & Boris Vitázek
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://2017.nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext