02. októbra

Fuckhead (interview)

31/07/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Fuckhead (AT), Rentip (SK)

Rakúska zostava Fuckhead vznikla v roku 1988 a odvtedy sa stala známa aj ďaleko za hranicami krajiny vďaka originálnym akcionistickým performanciám. Prvky tanečnej elektroniky, drsného metalu, pohybového divadla aj operného spevu za mnohé roky existencie doviedli štyria performeri do dokonalosti.
Didi Bruckmayr, Siegmar Aigner, Michael Strohmann a Didi Kern (o. i. bubeník slovenských Shibuya Motors) sľubujú fascináciu, extázu, intenzitu a fyzikálnosť, ale aj iróniu, výsmech macho stereotypov, oslavu umeleckej slobody a náklad malomeštiactvu. Extrémny (post)kabaret sme v A4 zažili po 13 rokoch od ich smršte na festivale NEXT.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.

EN
If the name’s good, everything’s good! The Austrian band Fuckhead was founded in 1988 and became famous around the world thanks to their original actionist performances. Elements of dance electronics, rough metal, movement theatre and even opera singing were perfected by the four performers over the years of their existence. Didi Bruckmayr, Siegmar Aigner, Michael Strohmann a Didi Kern (also drummer for the Slovak Shibuya Motors) promise fascination, ecstasy, intensity, physicality but also irony, laughing at macho stereotypes, celebration of artistic freedom and a ridicule to the petty bourgeoisie. We experienced the extreme (post)cabaret again in A4 – 13 years after their storm at the NEXT festival.
Produced by A4 as a part of a project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed
by the program of EU Creative Europe and supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava Autonomous Region.

The video was created also by the volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Daniel Kazankov & Yelizavieta Nedaivoda
Interview: Denisa Avram
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/