02. augusta

Gareth Davis + EnsembleSpectrum + Stratocluster | A4 – priestor súčasnej kultúry

25/5/2022
A4 – Priestor súčasnej kultúry
LGareth Davis + EnsembleSpectrum + Stratocluster: Grafické partitury: Adamčiak, Dahinden, Marclay, Sloboda

Spolupráca dvoch súborov súčasnej hudby a hosťujúceho basklarinetistu Garetha Davisa prinesla do A4 grafické partitúry a otvorené skladby slovenských a švajčiarskych autorov: Talking with Charlie (Roland Dahinden), Shuffle (Christian Marclay) a výber z grafických partitúr Milana Adamčiaka a Mateja Slobodu.
Davisove projekty zahŕňajú súčasnú klasiku, improvizáciu a orchestrálnu hudbu, ale aj rock, noise a elektroniku. Spolupracoval s postavami ako Elliott Sharp, Scanner, Merzbow, či Peter Greenaway.
EnsembleSpectrum je slovenský komorný súbor špecializujúci sa na hudbu 20. a 21. storočia, pravidelný iniciátor vzniku nových diel najmä prostredníctvom projektu New Dawn zameraného na mladú generáciu.
Pražský ansámbel pre voľnú improvizáciu a multimediálnu tvorbu Stratocluster nahral viacero albumov a má za sebou niekoľko tvorivých spoluprác – so šakuhačistom Johnom K. Neptunom či výskumníkom v oblasti umelej inteligencie v hudbe Ritwikom Banerjim.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratisalvy.

The collaboration of two ensembles playing contemporary music and a guest bass clarinettist Gareth Davis brought graphic scores and open songs by Slovak and Swiss authors to A4! Talking with Charlie (Roland Dahinden), Shuffle (Christian Marclay) and a selection of graphic scores by Milan Adamčiak and Matej Sloboda. Davises projects include contemporary classic, improvisation and orchestral music, but also rock, noise and electronics. He had collaborated with icons such as Elliott Sharp, Scanner, Merzbow, or Peter Greenaway.
Ensemble Spectrum is a Slovak chamber ensemble specialised in music of 20th and 21st century, regular initiator of creating new works especially through the project New Dawn focused on the young generation. Prague ensemble for free improvisation and multimedia creation Stratocluster recorded a number of albums and was a part of many creative collaborations – with the shakuhachi player John K. Neptune or explorer in the field of AI in music Ritwik Banerji.
Supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

Účinkujúci:
Gareth Davies – basklarinet

EnsembleSpectrum:
Matej Sloboda – husle, objekty
Katarína Turčinová – priečna flauta, basová flauta, pikola
Martin Švec – perkusie

Stratocluster:
Ian Mikyska – viola da gamba, baritone guitar, bass recorder
Milan Kárník Jakeš – violin
Mikuláš Mrva – bass guitar, electronics”

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Daniel Kazankov & Anouk Maniere & Vlad Bacila
Interview: Dominik Suchý

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/