12. júna

Hudba v digitálnom prostredí – ako na live coding | A4 – priestor súčasnej kultúry

Jan-Apr 2022
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Hudba v digitálnom prostredí – ako na live coding (kurz)

Kurz sa počas ôsmich sedení v A4 od januára do apríla 2022 zameral na spoznanie základov inovatívnych nástrojov pre interaktívnu tvorbu hudby a vizuálov pomocou ľahko použiteľných programovacích jazykov. Účastníci/čky sa učili o spôsoboch vytvárania komplexných rytmických a melodických štruktúr z jednoduchých súčastí písaním počítačového kódu. Objavili algoritmickú povahu hudby, naučili sa naživo kódovať vlastnú hudbu a hrať spolu s ostatnými. Popri tom sa zoznámili s ďalšími súvislosťami hudby 20. a 21. storočia a rozšírili si tak prehľad, ktorý môžu využiť vo svojej tvorbe.
Live coding je technika manipulácie s algoritmami v reálnom čase, s cieľom meniť prebiehajúci umelecký proces. V sérii nadväzujúcich sedení sme preskúmali najpoužívanejší softvér na kódovanie hudby naživo – TidalCycles (http://tidalcycles.org) a obľúbené webové prostredie na interaktívne vytváranie vizuálov – Hydra (https://hydra.ojack.xyz). Na záver cyklu sme spolu pripravili audiovizuálny algoritmický mashup, na ktorom sme riadne roztočili bajty!
Kurz pod vedením hudobníka a programátora Fera Királya bol prístupný pre ľudí vo veku 16-20 rokov, predchádzajúca skúsenosť s programovaním alebo hudbou nebola nutná.

Celý záznam záverečného koncertu účastníkov/čok kurzu si môžete pozrieť tu https://youtu.be/QMhAmQ59-YU

During its 8 sessions (starting in January 2022 till April 2022) the course in A4 focused on introducing basics of innovative tools for interactive music and visuals using user-friendly programming languages. Participants learnt various ways of creating complex rhythmic and melodic structures made of simple parts by writing computer code. They discovered the algorithmic nature of music, learnt to code their own music live and play it together with others. Besides that they were introduced to new contexts of music of 20th and 21st century and broaden their horizons – which they can also find useful when creating their own music.
Live coding is a technique of manipulation with algorithms in real time – with the aim of changing the ongoing artistic process. In the series of workshop sessions we were exploring the most popular software for live coding – TidalCycles and web interfaces for creating visuals – Hydra. At the end of the series we created an audiovisual algorithmic mash-up together – and mixed some bites up!
The course was led by musician and coder Fero Királyi.

The full video of the final concert of the course participants can be viewed here https://youtu.be/QMhAmQ59-YU

Podujatie sa konalo v rámci projektu Sound Experiments podporeného z programu Erasmus+. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.
The program is part of the international project Sound Experiments supported by the EU programme Erasmus+. Supported using public funding by Slovak Arts Council and Foundation of City of Bratislava.

Video: Daniel Kazankov & Anouk Maniere & Vlad Bacila
Interview: Ľudovít Nápoký

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/