28. februára

Hugo Esquinca – Deformation Studies (interview)

28/11/2018
A4 Priestor súčasnej kultúry
Hugo Esquinca

Hugo Esquinca je mexický zvukový umelec, ktorý v súčasnosti pôsobí v Berlíne. Vo svojej práci sprítomňuje rozmanité priestorovo-časové interakcie medzi technológiami, zvukom a samotným aktom počúvania. Väčšinu jeho práce tvoria site-specific kompozície a inštalácie navrhnuté s ohľadom na architektúru tak, aby odhalili komplexný rezonančný potenciál konkrétneho priestoru. Esquinca zároveň pracuje s chybovou estetikou, mohutným, extrémne vystupňovaným zvukom a nečakanými situáciami, ktoré prinášajú variabilné akustické možnosti, obmedzenia zvukovej karty či percepčná tolerancia poslucháčov.
V predstavení, ktoré sa odohralo v úplnej tme naplno využil možnosti, ktoré umožňuje pohyb zvuku v priestore a vibráciami rozrezonovať sálu A4.
Nové dielo pre 15.3-kanálový zvukový surround systém ‘The Pentacle’ vzniklo počas rezidencie v holandskom STEIMe (Studio for Electro- Instrumental Music) v A4 v Bratislave. Diváci boli počas predstavenia obklopení osemnástimi reproduktormi zvukového systému „The Pentacle“. Priviezli sme ho z amsterdamskej organizácie STEIM, ktorá už niekoľko desaťročí podporuje umelcov vo vývoji elektronických hudobných nástrojov a multimediálnych inštalácií
Predstavenie bolo vytvorené na objednávku A4 a Sonic Acts a odpremiérované na festivale NEXT 2018 v Bratislave.

Predstavenie a video z predstavenia vytvorila A4 v rámci projektu Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu Európskej únie Kreatívna Európa a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hugo Esquinca is Berlin-based sonic artist hailing from Mexico. His work investigates the diverse spatio-temporal interactions between technology, sound and the act of listening itself. Most of his work consists of site-specific compositions and installations designed with a view to a specific architecture, whose purpose is to uncover the complex resonatory potential of a concrete space. Esquinca also draws upon an aesthetics of error, heavily escalated sound and on unexpected situations produced by variable acoustical conditions, the limitations of the sound card or the listeners’ perceptual tolerance. In his performance, which took place in complete darkness, he prepared full use of the sonic potential of the space and thoroughly vibrated the A4 venue.
The new work was created for the 15.3 channels surround sound system “The Pentacle” during Hugo`s residency at the Dutch STEIM (Studio for Electro-Instrumental Music) and at A4 in Bratislava, The work was performed on 18 loudspeakers that compose the ‘The Pentacle’ sound system. These were brought here from the Amsterdam-based institute STEIM, which for several decades now has supported artists in developing electronic musical instruments and multimedia installations.
The performance was commissioned by A4 and Sonic Acts and premiered at the NEXT 2018 Festival in Bratislava.

The erformance and video was produced by A4 as Part of Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union and supported using public funding by Slovak Arts Council.
————————————————————————————————————–
Video: Nora Sola.
Editing: Nora Sola & Laura Carneros.
Interview and authors concept: Peter Dolnik.

Nájdi nás na:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury/
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/