31. decembra

HYPIANOSIS = Julo Fujak & Martina Janegová + guests

18/11/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry
HYPIANOSIS = Julo Fujak & Martina Janegová + guests: Miloš Železňák, Nikolaj Nikitin

Duo Hypianosis vzniklo roku 2017, venuje sa primárne kompro-/ improvizáciám v rastri tzv. rozšírených techník na dvoch klavíroch. Ide o miestami introvertnú, inokedy značne temperamentnú hru opierajúcu sa nielen o možnosti rôznych statických či procesuálnych preparácií týchto strunových, no zároveň perkusívnych nástrojov, ale aj o performa(k)čné manipulácie s celými útrobami ich korpusov. V roku 2020 rozšírilo svoj inštrumentár o ďalšie nástroje, vrátane živej zvukových objektov a hračiek.

Julo Fujak – klávesy, bicie, zvukové hračky
Martina Janegová – klavír a zvukové objekty
– koncert dua súčasnej improvizovanej hudby, na ktorom ako hostia vystúpili:
Miloš Železňák – el. gitara
Nikolaj Nikitin – saxofón

The video was created also by the volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

Video: Myriam Reeve, Mireia Pla Mateu & Yelizavieta Nedaivoda
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/