12. marca

Impro Café: Improvised Garden (performance)

06/01/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Impro Café: Improvised Garden by Lucie Páchová (field recordings, preparované objekty, modulárne syntetizátory), Matej Sloboda (rôzne nástroje), Micheala Antalová (bicie), Adrian Myhr (kontrabas)

Hudobníčka a skladateľka Lucie Páchová z Českej republiky bola jesennou rezidentkou v A4 v rámci sound artovej sekcie Visegrad Artist Residency Program. Počas tohto večera svoje nazbierané zvukové materiály a inšpirácie konfrontuje v rámci dvoch špeciálnych improvizačných zoskupení. Najprv v duu so slovenským skladateľom Matejom Slobodom a následne v triu so slovenskou bubeníčkou Michaelou Antalovou a nórskym kontrabasistom Adrianom Myhrom.
Ďalšie vydanie v rámci nepravidelnej série koncertov v A4 Kafé, zameranej na improvizovanú hudbu a ad hoc hudobné spolupráce.
S podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

////////////////////

Musician and composer Lucie Páchová from Czech Republic was this autumn’s resident of A4 in a sound art section of Visegrad Artist Residency Program. During this evening her collected sound materials and inspirations were confronted in two special improvisational ensembles. First in a duo with Slovak composer Matej Sloboda and afterward in a trio with Slovak drummer Michaela Antalová and Norwegian bass player Adrian Myhr.
Yet another edition of the irregular series of concerts in A4 Cafe focusing on improvised music and ad hoc musical cooperations.
Realised with support of International Visegrad Fund.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Santiago Mejias
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/