12. marca

Impro Café: Kordík / Matejka / Tóth (performance)

07/02/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Impro Café: Kordík / Matejka / Tóth

Elektroakustické trio skúsených slovenských improvizátorov Daniel Kordík, Michal Matejka a Miroslav Tóth vyrazilo na turné pri príležitosti vydania kazety “V rýchlosti pomaly”, za ktorú bolo začatkom roka nominované na cenu Rádiohlavy v kategórii Experimentálna hudba. Elektrická gitara, modulárny syntezátor, sopránsaxofón a extenzívny spev tvoria vyváženú kombináciu v rámci objavného zvukového teritória.

//////////////////

Electroacoustic trio of three experienced Slovak improvisers Daniel Kordík, Michal Matejka and Miroslav Tóth was on a tour to celebrate the release of “At speed slowly”. This new record was recently nominated for the award Radioheads in the category Experimental music. Electric guitar, modular synthesizer, soprano saxophone and extensive singing create a balanced combination in the newly discovered sound territory.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Santiago Mejias
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/