28. februára

Ji Youn Kang – Untitled (interview)

28/11/2018
A4 Priestor súčasnej kultúry
Ji Youn Kang

V Holandsku usadená kórejská skladateľka a hudobníčka sa pohybuje na rozmedzí akustických nástrojov (tradičných aj nových) a elektroniky vo forme analógových a digitálnych systémov. Ji študovala kompozíciu v Amsterdame a na prestížnom Institute of Sonology v Hágu, kde pôsobí aj v súčasnosti. Jej zvukovo intenzívne koncerty odkazujú na bohatý rituálny aspekt kórejskej šamanskej tradície, ktorý sprítomňuje prostredníctvom gradujúcich hlukových štruktúr s citom pre detail. Jej všestranný talent siaha od introspektívnych skladieb a prác pre orchester až po kompozície šité na mieru pre Wave Field Synthesis (192-kanálový soundsystém), v ktorých skúma možnosti medzi fyzikalitou a priestorovými aspektmi zvuku.
Vo svojom novom koncertnom sete ukazuje exotické spojenie upravených kusov bambusu, malého kórejského gongu a analógovej elektroniky spojenej s telom performerky. Všetky tieto „nástroje“ vytvárajú samostané rytmické hlasy s vlastným charakterom, ktoré postupne zaplnia priestor svojím spoločným „spevom a dychom“.
Nové dielo pre 15.3-kanálový zvukový surround systém ‘The Pentacle’ vzniklo počas rezidencie v holandskom STEIMe (Studio for Electro- Instrumental Music) v A4 v Bratislave. Diváci boli počas predstavenia obklopení osemnástimi reproduktormi zvukového systému „The Pentacle“. Priviezli sme ho z amsterdamskej organizácie STEIM, ktorá už niekoľko desaťročí podporuje umelcov vo vývoji elektronických hudobných nástrojov a multimediálnych inštalácií
Predstavenie bolo vytvorené na objednávku A4 a Sonic Acts a odpremiérované na festivale NEXT 2018 v Bratislave.

Predstavenie a video z predstavenia vytvorila A4 v rámci projektu Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu Európskej únie Kreatívna Európa a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

The work of Netherlands-based Korean composer and musician incorporates acoustical instrumentation (traditional and new), as well as both analogue and digital systems. Her intense concerts build on the rich ritual aspect of the Korean shamanic tradition, whose excerpts she modulates by means of gradating noise structures with a sense for detail. Her versatile talent ranges from introspective songs and orchestral works to compositions designed for Wave Field Synthesis system (a 192-loudspeaker setup), exploring the possibilities of physicality and the spatial aspects of sound. Ji studied composition in Amsterdam and at the Institute of Sonology in The Hague.
Her new work shows an exotic blend of modified pieces of bamboo, a small Korean gong and an analogue electronic system in conjunction with the performer’s body. Each of these ‘instruments’ creates separate rhythmic voices with a peculiar character that will gradually fill the space with their joint ‘song and breadth’.
The new work was created for the 15.3 channels surround sound system “The Pentacle” during Ji`s residency at the Dutch STEIM (Studio for Electro-Instrumental Music) and at A4 in Bratislava, The work was performed on 18 loudspeakers that compose the ‘The Pentacle’ sound system. These were brought here from the Amsterdam-based institute STEIM, which for several decades now has supported artists in developing electronic musical instruments and multimedia installations.
The performance was commissioned by A4 and Sonic Acts and premiered at the NEXT 2018 Festival in Bratislava

The performance and video was produced by A4 as Part of Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union and supported using public funding by Slovak Arts Council.
————————————————————————————————————–
Video: Nora Sola.
Editing: Nora Sola & Laura Carneros.
Interview and authors concept: Peter Dolnik.

Nájdi nás na:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury/
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/