31. decembra

Lucie Vítková: Environment | A4 – priestor súčasnej kultúry

30/11/2022
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Lucie Vítková, Adam Badí Donoval (performance)

Česká skladateľka, improvizátorka a performerka (akordeón, hičiriki, syntetizátor a step) Lucie Vítková žije v New Yorku. Vo svojich kompozíciách sa zaoberá sonifikáciou (kompozície sú založené na abstraktných modeloch, ktoré sú vytvárané podľa fyzických objektov) a vo svojich improvizáciach je v pohybovo-zvukovom dialógu s priestorom, v ktorom sa nachádza a s jeho akustikou. V súčasnosti sa zaoberá sociálno-politickými aspektmi hudby v kontexte každodenného života a vyrába zvukové kostýmy z odpadových materiálov. Jej Environment (2021) je skladba pre interpretku, ktorá spieva a hrá na akordeóne, ústnej harmonike a spätnej väzbe. Dielo je založené na dvanástich grafických partitúrach, ktoré sú štúdiami pohybu od stredu k okrajom.
https://www.vitkovalucie.com/
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

Czech composer, improviser and performer (accordion, hichiriki, synthesizer and tap) Lucie Vítková lives in New Yorku. In her compositions she examines sonification (compositions are based on abstract models created based on physical objects) and in her improvisations she is in movement-sound dialogue with the environment and the acoustic in which she performs. Currently she is exploring socially-political aspects of music in the contexts of every day lives and creates sound costumes from waste materials. Her Environment (2021) is a song she interprets – singing and playing the accordion, harmonica and using feedback. The piece is based on twelve graphic scores – studies of movement from middle to the sides.
https://www.vitkovalucie.com/
Supported using public funding by the Slovak Art Council and Bratislava City Foundation.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Daniel Kazankov & Jos Leys
Authors concept: Peter Dolník
Production: Ludovit Napoky

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/