19. februára

Mats Gustafsson & Christof Kurzmann (interview)

4/12/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2020: Subject to Change
Mats Gustafsson & Christof Kurzmann (performance live from A4)

Švédsky saxofonista, skladateľ a improvizátor je výraznou postavou svetovej improvizačnej scény, pohybuje sa na pomedzí noisu, elektroniky a free jazzu. Vystupuje ako sólový umelec a tiež v rôznych all-star improvizačných projektoch. Absolvoval medzinárodné turné s umelcami ako Peter Brötzmann, Merzbow, Jim O´Rourke, Barry Guy, Otomo Yoshihide, Yoshimi, Ken Vandermark a skupinami Sonic Youth, The Thing, Sonore, FIRE !, Gush, Boots Brown, Swedish Azz a Nash Kontroll. Je tiež súčasťou väčších ansámblov ako Barry Guy New Orchestra, Peter Brötzmann Chicago Tentet a NU – ensemble.
Hoci je viedenský rodák Christof Kurzmann autodidaktom, patrí už od 90. rokov k zásadným umelcom viedenskej elektronickej scény. Príležitostný dirigent a žánrový všehožrút je hudobník činný v oblasti elektroakustickej improvizácie, alternatívneho popu, aj novej hudby. Koncertoval na všetkých kontinentoch okrem Austrálie. Je tiež organizátorom rôznych hudobných a mediálnych podujatí. Kurzmann dlhé roky vedie nezávislé vydavateľstvo Charhizma, v ktorom dáva priestor autorom z celého sveta. Medzi jeho súčasné projekty patria El Infierno Musical, Harmolodic Affection, Made to Break a Orchestra 33 1/3. V súčasnosti žije v Buenos Aires a vo Viedni.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a hlavným mestom SR – Bratislavou.

EN:
Mats Gustafsson is a Swedish saxophone player, composer, and improviser. Gustafsson works on the boundaries of noise, electronica, contemporary rock, and free jazz, as well as contemporary dance and theatre production. He performs solo and in various all-star impro projects. He has gone on international tours with artists including Peter Brötzmann, Merzbow, Jim O´Rourke, Barry Guy, Otomo Yoshihide, Yoshimi, Ken Vandermark, and bands Sonic Youth, The Thing, Sonore, FIRE!, Gush, Boots Brown, Swedish Azz, and Nash Kontroll. He also plays in larger formations such as the Barry Guy New Orchestra, Peter Brötzmann Chicago Tentet, and NU – ensemble.
Christof Kurzmann is a Vienna-born autodidact, occasional conductor, genre omnivore and musician active in electropop, improvisation, and new music. He has performed on every continent except Australia. He also organises diverse events in music and media. Kurzmann is curator of the small independent label Charhizma, a platform for musicians from all across the globe. His recent projects include El Infierno Musical, Harmolodic Affection, Made to Break, and Orchestra 33 1/3. He currently lives in Vienna and Buenos Aires.
Produced by A4 as part of the international collaborative project Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Myriam Reeve & Mireia Pla Mateu
Authors concept: Peter Dolník

Find us on:
A4:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext