21. decembra

Mike Cooper | A4 – priestor súčasnej kultúry

20/10/2022
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Mike Cooper (performance)

“The icon of post-everything music” (Lawrence English) alebo aj “Ten, ktorý odmietol ponuku hrať so ‘Stounami’”: dnes už 80-ročný anglický “zaslúžilý umelec” Mike Cooper si za posledné polstoročie vytýčil svoju vlastnú cestu ako medzinárodný hudobný prieskumník, lap steel gitarista, spevák, improvizátor aj skladateľ. Vystupoval a nahrával sólovo a v mnohých inšpirovaných zoskupeniach a rôznych žánroch (od blues a folku, polynézskej hudby až po improvizáciu a ambient). Svoju tvorbu zasvätil rozšíreniu možností gitary, ktoré okorenil rôznorodou zmesou štýlových prvkov. A teraz k nám priniesol svoju veľmi osobnú a osobitú verziu doširoka otvorenej, pohlcujúcej “kozmickej hudby”.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

“The icon of post-everything music” (Lawrence English) or “The one who refused to play with the Stones” – now already a 80 years old English “distinguished artist” Mike Cooper had been creating his own path for almost a half a century – as a musical researcher, lap steel guitarist, singer, improviser and composer. He performed and recorded solo and also in various ensembles and genres (from blues and fold, polynesian music to improvisation and ambient). Cooper had dedicated his work to expanding the possibilities of the guitar, which he spiced up with a diverse mixture of stylistic elements. He brought his very personal and specific version of the wide-open and absorbing “cosmic music” to A4.
Supported using public funding by the Slovak Art Council and Bratislava City Foundation.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Daniel Kazankov & Jos Leys
Authors concept: Peter Dolník
Production: Ludovit Napoky

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/