09. marca

NEXTalks 2020: Olivia Jack

A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2020: Subject to Change
NEXTalks 2020: Olivia Jack

Olivia Jack je programátorka a umelkyňa, ktorá pracuje s open-source softvérom, kartografiou, živým kódovaním a experimentálnymi rozhraniami. Jej výskumné záujmy zahŕňajú algoritmické znázornenia chaosu a neistoty, vytváranie peer2peer sietí a živé kódovanie ako spôsob kontinuálneho dialógu alebo spätnoväzbovej slučky medzi ňou a jej počítačom. Je tiež vývojárkou platformy Hydra. V rámci nej sa zameriava na živé kódovanie vizuálnych obsahov, ktoré je inšpirované analógovou modulárnou syntézou. Olivia Jeck pochádza zo San Francisca, no v súčasnosti žije v kolumbijskej Bogote, kde vytvára interaktívne vizualizácie pre tanečné a divadelné laboratórium ATI-ERRA.
Počas festivalu NEXT 2020, A4 priniesla dvojdňový online workshop Live Coding vizuálov s Hydrou pod vedením Olivie Jack. Úvod do ‘live-codingu’, teda programovania pomocou online vizuálneho syntetizátora Hydra, inšpirovaného analógovou modulárnou syntézou. Hydra umožňuje transformáciu, moduláciu a zlučovanie viacerých vizuálnych zdrojov (oscilátorov, kamier, okien aplikácii, videostreamov) prostredníctvom kombinovaných funkčných sekvencií. Workshop poslúžil ako úvod do kreatívneho programovania a tvorby živých vizuálov v tomto flexibilnom systéme.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a hlavným mestom SR – Bratislavou.

EN
Olivia Jack is a programmer and artist who works frequently with open-source software, cartography, live coding, and experimental interfaces. She is the developer of various browser-based creative tools including Hydra (live-coded video synthesizer), PIXELSYNTH, Pixeljam (collaborative code editor) and LiveLab (peer-to-peer media router). Her live visual sets explore algorithmic representations of unpredictable and chaotic systems, and writing software as a messy and ephemeral process.
During the NEXT Festival 2020, A4 brought a two-day online workshop of Live Coding Visuals with Hydra led by Olivia Jack. It was an introduction to live coding using the web-based video synthesizer Hydra. Inspired by analog modular synthesis, Hydra allows multiple visual sources (oscillators, cameras, application windows, remote video streams) to be transformed, modulated, and composited via combining sequences of functions. The workshop was an introduction to creative coding and creating live visuals using this flexible system.
Produced by A4 as part of the international collaborative project Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Myriam Reeve & Mireia Pla Mateu & Juraj Čech
Authors concept: Zuzana Duchová

Find us on:
A4:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext