05. marca

NEXTalks 2020: Renick Bell

5/12/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2020: Subject to Change
NEXTalks 2020: Renick Bell

Môže byť otvorenosť techniky zvanej live coding reakciou na dnešnú spoločnosť, ktorá je čoraz viac sprostredkovaná algoritmami? Renick Bell stál pri zrode tzv. algorave scény a dnes patrí k jej hlavným zvestovateľom. Nie náhodou mu dal magazín Resident Advisor prezývku Algorave Kingpin. Vo svojej umeleckej praxi kladie rovnaký dôraz na živé hranie a výskumnú prácu spojenú s písaním vlastného softvéru. Bellova generatívna a “bass-heavy” hudba je plná perkusívnych zvukov, praskaní a šumov, no okrem nej si užijete aj vizuálnu stránku jeho kódovacích schopností. Tečúce kódy mohli diváci sledovať z pohodlia domova a aspoň na chvíľu sa tak vymaniť z hudobného ambientu, ktorý diktujú algoritmy streamovacích služieb. Každá performance je jedinečnou improvizáciou a jej výslednú podobu vopred nepozná ani samotný tvorca.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a hlavným mestom SR – Bratislavou.

EN
Can the openness of live coding be a response to our society increasingly steeped in algorithms? Renick Bell stood at the birth of algorave and is one of its chief emissaries – by no coincidence, Resident Advisor have dubbed him the Algorave Kingpin. In his artistic practice, he places equal emphasis on live performance and research connected with writing his own software. Bell’s generative bass-heavy music is replete with percussive sounds, cracks and noise, but audiences can also savour the visual aspect of his coding mastery. Gaze at the trickling lines of code from the comfort of your home and briefly extricate yourself from the musical ambience dictated by streaming service algorithms. Each performance is a unique improvisation, unknown in advance even to Bell.
Produced by A4 as part of the international collaborative project Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Myriam Reeve & Mireia Pla Mateu & Robert Klváček
Authors concept: Andrej Chudý

Find us on:
A4:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext