19. októbra

Odkazy: T. G. Masaryk a progresívne Slovensko

5/10/2021
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Odkazy: T. G. Masaryk a progresívne Slovensko

Kam siahajú korene liberálnej demokracie a liberalizmu na Slovensku? Učiteľ a prezident T. G. Masaryk stál pri zrode generácie slovenských intelektuálov, plných snov o mentálnej prestavbe spoločnosti: vyvážené postavenie ženy a muža, vyspelá parlamentná demokracia, bdejúca občianska spoločnosť, európska integrácia.
Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska.
Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD. z Historického ústavu SAV.

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/