28. septembra

Schtum (interview)

27/06/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Priestor nezastavíš (prvá popandemická avantpárty): Schtum (AT), 16 Colours, Ink Midget, Vritti

Duo Schtum – nedávny objav na rakúskej undergroundovej scéne – so svojím originálnym prístupom medzičasom už stihlo zahviezdiť na Donaufestivale či berlínskom CTM. Basgitarista Manu Mayr a gitarista Robert Pockfuß so zázemím v jazze aj klasike hrajú priamo uprostred divákov intenzívnu a pohlcujúcu rytmickú hudbu, akú ste asi ešte nepočuli.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.

EN
The duo SCHTUM – a recent discovery on the Austrian underground scene – with their original approach has meanwhile managed to star at the Donaufestivale or the Berlin CTM. Bassist Manu Mayr and guitarist Robert Pockfuß, with a background in jazz and classical music, play intense and immersive rhythmic music right in the middle of the audience, which you have probably never heard before.
Produced by A4 as a part of a project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed
by the program of EU Creative Europe and supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava Autonomous Region.

The video was created also by the volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Daniel Kazankov & Santiago Mejías & Yelizavieta Nedaivoda
Authors concept: Peter Dolník
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/