16. septembra

Shibuya Motors (interview)

10/7/2021
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Shibuya Motors (performance)

Rozšírená zostava death-jazzového (či avant-core) projektu Shibuya Motors priniesla do A4 divokú improvizačnú smršť v podaní zostavy Slávo Krekovič (stôl plný elektroniky) a Miro Tóth (odviazaný vokál a virtuózne saxofóny), ktorých dopĺňajú až dvaja elitní bubeníci – Viedenčan Didi Kern (Fuckhead, Bulbul) a Balázs Pándi z Budapešti (spoluhráč Jima Jarmuscha, Thurstona Moora, Merzbow či viacerých metalových projektov). Rovnaké obsadenie ako na platni, ovenčenej cenou Radio_Head Awards, rovnaký koncept: žánre odviate vetrom z reproduktorov, ostáva len čistá energia a vysoké napätie. „Přišli, zničili a zanechali široké úsměvy na tvářích,“ napísal o vystúpení na festivale Alternativa magazín Aardvark.

V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, kofinancovaného EU programom Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Hlavným mestom SR – Bratislava.

EN
The extended ensemble of the death-jazz (or avant-core) project Shibuya Motors brought to A4 a wild improvisational storm performed by Slávo Krekovič (above the table full of electronics) and Miro Tóth (unbound vocals and virtuoso saxophone) joined by two elite drummers – Viennese Didi Kern (Fuckhead, Bulbul) and Balász Pándi from Budapest (co-player of Jim Jarmusch, Thurston Moore, Merzbow and many metal projects). The musicians – together featured on the critically acclaimed record awarded by the Radio_Head Award – bring you the same concept – genres gone with the wind from the speakers, with a pure energy and high voltage.
“They came, destroyed, and left a wide smile on every face” said magazine Aardvark about their performance at the festival Alternativa.
As a part of the project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed by the EU’s program Creative Europe, Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Myriam Reeve & Mireia Pla
Authors Concept: Terézia Šabová
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/