06. júna

The Necks (performance)

25/11/2017
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2017
The Necks (performance)

Prirovnávajú ich k nemeckým krautrockovým legendám Faust a Can, vymýšľajú im nové škatuľky ako post, trance, hypno či ambient jazz, vydali viac než dvadsať albumov a ich zvuk je stále aktuálnym a účinným kladivom na strnulosť jazzovej hudby. Austrálske vývozné trio The Necks je príkladom tri dekády trvajúcej virtuozity bez obmedzujúcich hraníc s poetikou, ktorá dokáže zaujať široké spektrum poslucháčov. Bubeník Tony Buck, kontrabasista Lloyd Swanton a klavirista Chris Abrahams – každý jeden patrí k svetovej improvizátorskej špičke. Impromptu kompozície The Necks rozvíjajú tradíciu minimalistickej hudby, ich koncerty stoja častokrát na jednoduchej, opakujúcej sa melódii, ktorá môže byť komplexne rozpracovaná do hypnotickej monumentálnosti. Ambientná komornosť sa tak razom mení na monolitickú stenu s intenzitou podobnou tej, ktorú na poslucháčov vypúšťajú kolegovia zo Swans, ibaže v akustickom vydaní. Ich slovenská premiéra a zároveň výročná oslava určite patrila k vrcholom NEXTu 2017 a celej hudobnej jesene vôbec.

Often compared to German krautrock legends Faust and Can, labelled as post, trance, hypno or ambient jazz, The Necks have released more than twenty albums and their sound is an enduring hammer that smashes jazz lethargy. The Australian export trio is an example of three decades lasting virtuosity without limits, whose poetics captivates a wide audience. Tony Buck (drums), Lloyd Swanton (double bass) and Chris Abrahams (piano) – they all belong to the cream of international improvisers. Their impromptu compositions draw on the minimal music tradition and their concerts are often structured around a simple, recurrent melody, gradually reworked in a complex and hypnotic monumentality. They transform ambient chamber sound into a monolithic wall of an intensity not unsimilar to the music produced by Swans, yet in the acoustic domain. The Slovak premiere of The Necks – celebration of the band’s anniversary – was most definitely one of the highlights of NEXT 2017 and of that year’s autumn concert season in general.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Santiago Mejías & Boris Vitázek
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://2017.nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext