06. júla

Thisnis (performance)

22/11/2017
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2017
Thisnis (performance)

Trio Miroslava Tótha, vitálneho improvizátora, skladateľa a zvukového nomáda višegrádskej impro scény nadväzuje na úspešnú spoluprácu s maďarskými hudobníkmi vo Funeral Marching Band. Projekt metažánrových variácií sa v tomto projekte odpútal od pohrebných melódií, aby sa vrátil k absolútnej otvorenosti freejazzu a experimentovaniu bez limitov, tém a foriem. Bubeníka Árona Portolekiho a akordeonistu Adama Mósera dopĺňa Tóth so svojim saxofónom a charakteristickým hlasovým prejavom. Okrem toho sa na pódiu objavila tiež trojstrunová viola, gajdy, elektronika, akordina a rôzne iné objekty.
Hudba Thisnis nechce byť otrokyňou očakávaných situácií, a preto nemá ľahko analyzovateľný priebeh, nepracuje s predvídateľným variovaním hudobných tém a ani s puntičkársky vystavanými úvodmi skladieb. Hudba Thisnis je ako čierna diera, v ktorej sa mení v vnímanie času a všetko je v nej obsiahnuté – naraz. Label Meteorismo im vydal prvý album Variationes Calvariae Locus.

The Slovak-Hungarian trio featuring Miro Tóth, vital improviser, composer and Visegrad region’s improv scene sound nomad, is a follow-up on his successful collaboration with Hungarian musicians from the Funeral Marching Band. The project of meta-genre variations sees him break away from funeral melodies and return to the absolute free-jazz openness and experimentation without boundaries, themes and forms. The drummer Aron Portoleki and accordionist Adam Moser were joined by Tóth’s saxophone and his characteristic vocal performance.

The video was created also by the volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Santiago Mejías & Boris Vitázek
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://2017.nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext